Bedevaartreis naar Moresnet.

Op 20 mei was weer de jaarlijkse bedevaart welke dit jaar naar Moresnet in België voerde. De weersomstandigheden waren beter dan voorspeld en de bus voerde ons via het mooie Zuid Limburg naar Vaals waar de grens werd overgestoken. Over de grens is aan de bebouwing gelijk te zien dat we in België zijn aangekomen. Bij de kapel van Moresnet aangekomen moesten wij even wachten omdat er nog een dienst bezig was voor een andere groep pelgrims. De heilige mis werd opgedragen door onze pastoor Houwman bijgestaan door een plaatselijke religiëuze. Het was een zeer sfeervolle dienst mede door het vanouds mooie orgelspel van ons lid Leon Schrijvers.
Na de mis kon worden genoten van koffie en thee met vlaai, welke de deelnemers zich goed hebben laten smaken. Via een touristische route via o.a. Vijlen met het hoogst gelegen kerkje van Nederland, Wittem, Gulpen en Valkenburg  werden wij naar Montfort gebracht waar bij restaurant "Het Jachthuis" van een heerlijk diner werd genoten. Na een voorspoedige reis kwamen wij om circa 20.00 uur weer allen behouden aan in Reuver. Wij bedanken de reiscommissie, de deelnemers, de chauffeurs en iedereen welke  een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze geslaagde bedevaartreis. 

 

  • Het orgelspel werd verzorgt door ons lid Leon Schrijvers.

  • Interieur van de kerk met altaar.

  • Mei maand- Mariamaand

  • Diner in Montfort.

  • Diner in Montfort.

  • Het had goed gesmaakt, de bordjes waren goed leeggegeten.