Op 24 augustus werd weer de onderhand traditionele fietstocht  georganiseerd.

Van de 36 personen welke zich hadden aangemeld kregen wij van 8 personen een afmelding  deels omdat het zo warm dreigde te worden en deels wegens lichamelijk ongemak.

Wegens  de te verwachten temperatuur van plaatselijk 35 graden werd de fietstocht dit jaar enigszins ingekort en werd een extra rustpauze in Baarlo ingelast. De voorgenomen rustpauze met vlaai en koffie/thee welke in Neer was gepland werd geannuleerd.  Wij vertrokken om 11.00 uur met 27 fietsers en 1 scootmobiel vanaf “de Schakel” te Reuver en fietsten via Belfeld , De Twaalf Apostelen en De Bas naar het veer te Steyl/Tegelen. Het oponthoud hier werd benut om even te rusten van de gedane inspanningen. Vanaf het veer werd de tocht weer voortgezet naar onze eerste echte rustplaats “Cafe Centraal” gelegen bij  de kerk te Baarlo. Hier werden wij hartelijk ontvangen en werd door de deelnemers wat te eten en/of te drinken besteld. Wegens de drukte duurde het even voordat iedereen zijn natje en droogje had geserveerd gekregen, echter dit werd goed gemaakt door de vriendelijke bediening en de kwaliteit van het bestelde. De mensen welke een tostie  hadden besteld konden hun ogen niet geloven hoe groot deze was en kregen al visioenen dat ze de beloofde vlaai en koffie op ons volgende adres niet meer zouden opkrijgen. Van de soepeters kunnen wij melden dat deze ook goed smaakte. Intusssen was op het terras een van de reeds aanwezige gasten op een gitaar beginnen te spelen waarbij een paar liedjes werden gezongen. Het betroffen liedjes uit de oude doos welke heel bekend klonken.

Na een uurtje op dit terras verbleven te hebben werd de tocht voortgezet via Baarlo dorp,  de weg richting Maasbree  en  de achterzijde van kasteel De Berckt  over het fietspad richting Helden. Na een mooie tocht door de bossen tussen Baarlo en Helden arriveerden wij om circa 14.00 uur bij onze volgende rustplaats “’t Kerkeböske” te Helden Dorp.  Deze locatie is het gemeenschapshuis van het kerkdorp Helden en wordt op commerciële wijze geëxploiteerd met een restaurant, museum, zalen voor diverse bijeenkomsten enz. Wij konden plaatsnemen op het terras waar wij verrast werden met lekkere vlaai en koffie of thee van de vereniging. Iedereen heeft zich dit goed laten smaken, zelfs de fietsers welke in Baarlo hadden genoten van de enorme tostie genoten met volle teugen van het gebodene. Het was hier zo gezellig dat het merendeel van de fietsers nog een verfrissing in de vorm van een drankje heeft genoten. Bij vertrek bleek een van de fietsen een lekke band te hebben welke natuurlijk ter plekke vakkundig werd gerepareerd. Hier bleek weer eens dat wij niet voor niets een persoon in ons midden hebben die EHBO heeft gestudeerd. Sjaak is voor geen gat te vangen, zelfs niet voor een gaatje in een fietsband. Na de reparatie van de fiets werd de tocht weer voortgezet richting de vroegere druivenkwekerij “Elcandre”, wat momenteel onder een andere eigenaar is omgezet in een druivenkwekerij annex wijnmakerij en restaurant met terras. Gezien het aantal personen welke op het terras verbleef leek het ons hier goed vertoeven. Misschien iets voor een volgende keer?  Via de weg langs het afwateringskanaal werd naar de Napoleonsweg  gereden en via het fietspad naar chauffeurscafé  “De Pleisterplaats” Hier werd de afslag genomen naar  de parallel lopende rustige weg welke de Pleisterplaats verbindt met de hoofdweg tussen Helden en Kessel.Aangekomen in Kessel Dorp werd als laatste rustplaats een bezoek gebracht aan het terras van cafe “ De Boemel”waar in de schaduw weer werd genoten van 1 drankje of mogelijk meer. Ik hoorde de opmerking maken “doe er nog maar een want gisteren is de AOW binnengekomen”. Al met al was het reuze gezellig op de diverse stopplaatsen. Rond 5 uur is iedereen weer naar huis vertrokken, deels zelfstandig  deels als groep. Gezien de vele positieve reacties kunnen wij terugzien op een zeer geslaagde fietstocht welke ondanks de relatief hoge temperatuur voor iedereen goed te doen was. Wij danken alle deelnemers voor het meefietsen, zonder jullie kan de fietstocht niet slagen.