Kerstviering 2016

 

Op 14 december werd weer de jaarlijkse kerstviering voor onze leden georganiseerd. De opkomst was overweldigend. Er waren circa 300 personen in “De Schakel” aanwezig. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Dhr. Selen werd de middag begonnen met ons ouderenkoor Zanglust Vitaal welk met een aantal kerstliederen de zaal in kerststemming bracht. Na deze kerstliederen was het de beurt aan onze burgemeester Petra Dassen welke met een mooi kerstverhaal de mensen aan het denken bracht over het feit hoe goed wij het wel hebben. Hierna werd de middag voortgezet door het Maasland Kozakkenkoor welk met Russische liederen een zeer goede sfeer wist te scheppen. Na de pauze waarin van koffie en kerstbrood werd genoten konden wij luisteren naar een toespraak van pastoor Cesar welke zijn kerstwensen uitsprak in zijn eigen taal. Hierna konden wij wederom luisteren naar het voornoemde koor welk afsloot met het welbekende “Stille Nacht”.  Het publiek in de zaal was zodanig enthousiast geworden dat om een toegift werd gevraagd. Ondanks dat het koor in tijdnood dreigde te geraken werd aan dit verzoek gehoor gegeven en werd afgesloten met een zeer mooi lied waarbij de dirigent als solist zijn beste kunnen toonde. Met een daverend applaus werd  het koor uitgeleide gedaan. De zanggroep had nog een optreden voor de boeg op een andere plaats waardoor ze een half uurtje eerder dan onze bedoeling was moesten vertrekken. Door de gezellige kerstsfeer welke was ontstaan in de zaal was het geen probleem dat er even op de broodjes met koffie moest worden gewacht. Na het uitdelen van de koffie met broodjes werden deze smakelijk verorberd en werd de middag besloten met een dankwoord en goede wensen van onze voorzitter, natuurlijk namens alle bestuursleden van de ouderenvereniging.