Beste leden,

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn overal in Nederland maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en met name de kwetsbare mensen te beschermen.

De leden van SVO Reuver-Offenbeek behoren tot die kwetsbare groep ouderen.
Daarom heeft het bestuur van SVO Reuver-Offenbeek besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten te annuleren.


Het bestuur vertrouwt erop dat u allen begrip zult hebben voor dit besluit.

Het bestuur van SVO Reuver-Offenbeek

 

01-09-2020

Beste mensen,
Wij als bestuur vinden het bijzonder jammer dat wij door de problemen rondom “de Corona” voorlopig nog steeds geen veilige bijeenkomsten, reizen, of vergaderingen kunnen organiseren.
Zodra de mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn zullen wij proberen weer een of andere activiteit op te starten waarbij alle veiligheids-maatregelen in acht zullen worden genomen.

Tot die tijd moeten wij (jullie) nog even geduld hebben.
Wel zijn enkele bewegings-/sportgroepen in “de Schakel” inmiddels weer gestart.
Nieuwe deelnemers zijn nog van harte welkom.
Door de deelnemers aan deze gym- en dansgroepen dienen de voor-schriften betreffende hygiëne en afstand bewaren strikt te worden nageleefd en dienen de aanwijzingen van de leiding nauwgezet te worden opgevolgd.

Bij verkoudheid of griepverschijnselen: Blijf thuis.
Informeer bij uw huisarts en laat u testen.
Denk bij binnenkomst aan het ontsmetten van uw handen.
Ook bij het koffiedrinken: Denk om de 1,5 mtr afstand.
Uiteraard is het deelnemen aan activiteiten geheel op eigen risico en kan de vereniging/ het bestuur niet aan-sprakelijk worden gesteld voor onverhoopte gevolgen.
Blijf verder gezond en voorzichtig.
Tot ziens bij een andere gelegenheid.
Het bestuur.

Nieuwbrieven voor KBO leden:

https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/

 

 

 

 

Voor het laatste nieuws kijk op de nieuwspagina

 

  Bestuursleden SVO  
                                            
J.Selen      Offenbekerweg  1 5953 NC  Reuver Tel.077-4742424
Voorzitter  Ouderenadviseur j.p.a.selen@ziggo.nl  
       
W Levels   Bosdaellaan  43 5953 BW Reuver Tel. 077-4741269
Secretaris    secretaris.svo@ziggo.nl
       
A.Jacobs Bosdaellaan 16 5953 BW  Reuver Tel. 077-4742299
Vice Voorzitter.  Activiteiten/reizen ton.jacobs@hotmail.com  
       
T. Hillekens    Klaashofweg 4 5953 JH   Reuver Tel.077-4743890
penningmeester   ton.hil@hotmail.com  
       
W.v.den Hoogen Het Vloot  6 5953 DX  Reuver Tel. 077-4747051
Ledenadministratie  reizen/activiteiten wiesvdhoogen@home.nl  
       
       
L. de Rijck Kleilagerstraat 28 5953 NZ Reuver Tel.077-4741143
2e secretaris   louis.derijck@home.nl  
       
Els Heuts Broeklaan 105 5953 NA Reuver Tel.077-4742467
Coördinator bezorgdienst esheuts@home.nl  
       
Petra Jacobs St.Annastraat 7  5953  LR  Reuver Tel. 077 4751815
Ouderenadviseur boupejacobs@home.nl  
       
       
Betalingsmogelijkheden contributie:  
       
Automatische afschrijving d.m.v machtigingskaart.  
NL09RABO0143605968 t.n.v. Sociëteit v.Ouderen St.Jozef  Reuver-Offenbeek.
       
NB:    GRAAG BIJ VERHUIZING ADRESWIJZIGING DOORGEVEN
       

 

 

Algemene Activiteiten voor het jaar 2020

www.svo-reuver-offenbeek.com                emailadres: secretaris.svo@ziggo.nl                   

             januari  

dinsdag

14

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

vrijdag

17

Senioren Expo

Veldhoven

11.00 uur

dinsdag

28

danssalon

“de Schakel”   

14.00-16.00

                                                             Carnaval  23 -24-25 februari                                                                                                                              Februari   

 Dinsdag

11 

Carnavalszitting 

 "De Schakel"

 

Zaterdag

29

koffietafel  

“de Schakel”

11.00 uur

                                                                                 maart 

dinsdag

10

bestuursvergadering

 “de schakel”

09.30 uur

woensdag

11

jaarvergadering

“de Schakel”

14.00 uur

woensdag

18

St.Jozefviering

“de Schakel”

14.00 uur

dinsdag

24

danssalon

“de Schakel”

14.00-16.00

                                                                         Pasen 12-13 april 

                                                                                    april

woensdag

1

bezorgers-middag

“de Schakel”

14.00 uur

dinsdag

14

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

15

modeshow Rade

   Heinsberg

14.30 uur

dinsdag

28

danssalon

“de Schakel”

14.00-16.00

woensdag

29

themamiddag

“de Schakel”

14.00 uur

                                                                     Hemelvaartsdag  21 mei                        

                                                                                     mei 

dinsdag

12

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

13

bedevaart

 

 

woensdag

20

fiets-middag

“de Schakel”

13.00 uur

dinsdag

26

danssalon  

“de Schakel”

14.00-16.00

                                                              Pinksteren 31 mei en 1 juni                 

                               juni                                                                  

zondag

7

passiespelen Tegelen

 

 

dinsdag

9

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

10

jeu de boules

“de Schakel”

13.00 uur

vrijdag

     19

jeu de boules

Beesel

13.30 uur

zaterdag

     20

koffietafel  

“de Schakel”

11.30 uur

dinsdag

23

danssalon  

“de Schakel”

14.00-16.00

woensdag

24

wandeltocht   

Bosdael

13.30 uur

                                                                                 juli 

woensdag

??

koersbalmiddag  ???

    Organisatie

Beesel

dinsdag

7

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

15

dagreis

nader te bepalen

 

dinsdag

25

danssalon 

“de Schakel”

14.00-16.00 uur

                                                                                 augustus 

woensdag

19

grote fietstocht   

“de Schakel”

11.00 uur

vrijdag

21

jeu de boules

Sportpark Belfeld

 

Dinsdag

25

danssalon   

“De Schakel”

14.00-16.00  uur

                                                                                september                                                   

woensdag

9

kermismiddag

Zaal Ronckenstein

14.30 uur

dinsdag

     15

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

16

½ dagreis

nader bepalen

 

Dinsdag

25

danssalon  

“de Schakel”

14.00-16.00

                                                                                 oktober   

 dinsdag

13

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

14

dag van de ouderen  

         "de Schakel"  

 14.00 uur

dinsdag

27

danssalon   

“de Schakel”

14.00-16.00

woensdag

28

ledenvergadering  

“de Schakel”

 14.00 uur

                                                                                november                                   

dinsdag

10

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

18

Marcienne

Kirchhoven

14.30 uur

dinsdag

24

danssalon   

“de Schakel”

14.00-16.00

woensdag

25

thema-middag   

“de Schakel”

14.00 uur

                                                                              december                           

dinsdag

  8

bestuursvergadering

“de Schakel”

09.30 uur

woensdag

16

kerstviering   

“de Schakel”

14.00 uur

Dinsdag

22

danssalon  

 “de Schakel”    

     

 

14.00-16.00

                               

                    Sport en bewegingsactiviteiten.  

 

maandag

seniorensportgroep

13.30 uur

Dorlie Thonissen      tel: 077-4744415

volksdansen

14.45 uur

Rita Huijskens         tel: 077-4746263

damesgymnastiek

15.00 uur

Bertha Houwen        tel:077-4741094

 

dinsdag

 

damesgymnastiek

09.00 uur

Marlie van Eijck         tel: 077-3734359

volksdansen

10.30 uur

 Rita Huijskens           tel: 077-4746263

handboogschieten  okt.-t/m mrt.

14.00 uur

“De Grensschutters”  tel: 077-4743890

 

woensdag

 

damesgymnastiek

09.00 uur

Henriette Maessen   tel: 06-40975377

Zanglust Vitaal

18.00 uur

Alice Reulen            tel: 077-4741677

country/line dance

18.15 uur

Rita Huijskens         tel: 077-4746263

golfen    april-t/m sept.

09.30 uur

Ton Jacobs              tel: 077-4742299

 

Donderdag

 

herengymnastiek

10.30 uur

Bertha Houwen  tel:077-4741094

country/line dance

14.00 uur

Rita Huijskens    tel:077-4746263

computerles okt. t/m april

19.00 uur

Wiel Levels        tel:077-4741269

 

 

 

vrijdag

 

Fitness  2 groepen

09.15 + 10.15

Ton Jacobs  tel:077-4742299

Computerles okt. t/m april

 14.00 uur

Wiel Levels  tel:077-4741269

biljarten

  alle dagen

zaal “Karè”

 

Wij organiseren, in samenwerking met de gemeente  Beesel, wekelijks een breed scala aan beweging-activiteiten voor 55-plussers. O.a.  gymnastiek voor dames en heren, volksdansen, country-line dans, golfen in de zomermaanden of handboogschieten van oktober tot maart, fitness op de vrijdagmorgen, zingen bij het seniorenkoor Zanglust Vitaal enz. Dankzij subsidie van Gemeente Beesel is de eigen bijdrage relatief gering en is meedoen ook financieel heel aantrekkelijk. 

Gezelligheid. 

Wekelijks nemen enkele honderden 55 plussers zowel mannen als vrouwen uit Reuver en Offenbeek deel aan de activiteiten in “De Schakel”. De leeftijd van de deelnemers varieert enorm. We zien mensen van 55 en 56 – de benjamins van het gezelschap-, maar ook ouderen welke elke week naar  de Schakel komen om gezamenlijk met anderen te bewegen en te genieten van bewegen op muziek. Bewegen en gezelligheid gaan hand in hand. Na afloop van een activiteit blijven de meeste deelnemers nog even zitten om onder het genot van een kop koffie of thee nog even bij te praten. Ook dit sociale component vinden we heel belangrijk.

We proberen de toegankelijkheid van onze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden. Iedereen van 55 jaar of ouder kan deelnemen. Om deel te kunnen nemen betaal je als 55 plusser alleen een maandelijkse bijdrage. De eigen bijdrage verschilt per activiteit, maar het tarief is altijd relatief laag door de subsidie van onze gemeente. Voor de dans, sport en gymnastiekgroepen in de Schakel is de eigen bijdrage  momenteel € 6,00 per maand.  Leden van onze seniorenvereniging krijgen hierop een korting van € 1,50 per maand. 

Alle activiteiten worden begeleid door gediplomeerde en gecertificeerde begeleidsters. De leidsters worden regelmatig bijgeschoold en zijn derhalve prima op de hoogte van de laatste standaarden betreffende beweging op muziek. 

0ok deelnemen? 

Mannen en vrouwen vanaf 55 jaar die willen deelnemen aan een van de activiteiten, kunnen gewoon vrijblijvend een keertje komen kijken en meedoen. Een lidmaatschap van de seniorenvereniging is dus niet vereist, doch  lid worden mag natuurlijk wel. Vraag de contactpersoon of leidster van de groep gerust naar meer informatie via het vermelde telefoonnummer.  Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met een van de bestuursleden van onze senioren vereniging. Zie ook onze website

www.svo-reuver-offenbeek.com 

Kom in beweging, meld u aan bij een van onze  gymnastiek of dansgroepen.   Ga golfen, handboogschieten, biljarten of zingen.

Het is bewezen dat door beweging de diverse spiergroepen minder snel verslappen waardoor u tot op hogere leeftijd fit kunt blijven en het gevaar van vallen e.d kleiner wordt. Door het trainen van de diverse spiergroepen zal ook o.a. lopen en fietsen beter gaan en veiliger worden.