2021 was een jaar om snel te vergeten. Als bestuur van uw seniorenvereniging hadden wij ons weer veel voor genomen. Echter door de coronacrisis en de daardoor opgelegde beperkingen konden veel voorgenomen aktiviteiten geen doorgang vinden. Toch hebben wij ons niet laten ontmoedigen en hebben in de loop van het jaar weer enkele zaken voor U kunnen organiseren.

Het was jammer dat de in 2019 en voorgaande jaren druk bezochte carnavalszitting weer niet kon doorgaan. Wij gaan er van uit dat deze in 2022 wederom niet kan doorgaan. Jammer maar helaas.

In maart werd aan alle leden een attentie aangeboden in de vorm van een doosje "Merci", als dank voor trouw lidmaatschap aan onze vereni-ging.

Een goed bezochte brunch in "de Schakel" en de aangebouwde tent op 14 juli. Doordat wij de deelnemers konden verspreiden over de zaal en de tent was het mogelijk om voldoende afstand te waarborgen en zo te voldoen aan de opgelegde regel onderlinge afstand.

Op 18 augustus augustus, nomaliter onze wandelmiddag organiseerden wij een eveneens goed bezochte middag met vlaai en koffie. Hierna werd en film over het verleden van Reuver en Offenbeek getoond. De bedoeling van deze middag was dat de deelnemers als vervanging van de gezamenlijke fietstocht op eigen gelegeheid een stukje zouden bewegen, wandelen of fietsen om hierna gezamenlijk van heerlijke vlaai en koffie te genieten. Uit de verhalen van de mensen welke naar de zaal waren gekomen bleek dat velen inderdaad een stuk hadden gelopen of gefietst. Onze doelstelling om de mensen aan het bewegen te krijgen is  gelukt, onze dank aan iedereen die medewer-king heeft verleend aan het welslagen van deze beweegdag.

Als vervolgactiviteit werd ter vervanging van de traditionele 1/2 dagreis op zaterdag 25 september een eenvoudige brunch geserveerd in ons verenigingslokaal "De Schakel". Deze bijeenkomst werd door meer dan 170 leden  bezocht welke hebben genoten van een goed verzorgde koffietafel. Beheerder en personeel van "De Schakel" hartelijk dank voor de uitstekend verzorgde koffietafel.

 Voorafgegaan door koffie met vlaai werd er op woensdag 13 oktober gekiend om mooie prijzen. Het ging er spannend aan toe in een gezellige sfeer. Tegen het einde van de middag bleken er nog een aantal kleine prijsjes over. Deze worden toegevoegd aan de prijzenpot voor een volgende keer.

De algemene ledenvergadering op woensdag 27 oktober in zalencentrum "de Schakel" kon wegens corona beperkingen weer niet doorgaan.

De Kerstviering waarop iedereen zich had verheugd kon eveneens geen doorgang vinden wegens de corona-perikelen. Aan alle leden werd een lekkere kerststol dan wel een doos koekjes aangeboden als vervanging van de traditionele schijf kerstbrood bij de Kerstviering.

Voor het jaar 2022 hopen wij ondanks een minder gunstig begin dat wij toch weer een deel van de voorgenomen aktiviteiten kunnen laten doorgaan en wij hopen U hierbij in goede gezondheid te ontmoeten.                            

Het bestuur van SVO Reuver-Offenbeek.

Activiteiten in 2022

Voor een overzicht van de voorgenomen activiteiten in 2022 zie het kopje activiteiten 2022

 

  Bestuursleden SVO  
                                            
J.Selen      Offenbekerweg  1 5953 NC  Reuver Tel.077-4742424
Voorzitter  Ouderenadviseur j.p.a.selen@ziggo.nl  
       
W Levels   Bosdaellaan  43 5953 BW Reuver Tel. 077-4741269
Secretaris    secretaris.svo@ziggo.nl
       
A.Jacobs Bosdaellaan 16 5953 BW  Reuver Tel. 077-4742299
Vice Voorzitter.  Activiteiten/reizen ton.jacobs@hotmail.com  
       
T. Hillekens    Klaashofweg 4 5953 JH   Reuver Tel.077-4743890
penningmeester   ton.hil@hotmail.com  
       
W.v.den Hoogen Het Vloot  6 5953 DX  Reuver Tel. 077-4747051
Ledenadministratie  reizen/activiteiten wiesvdhoogen@home.nl  
       
       
L. de Rijck Kleilagerstraat 28 5953 NZ Reuver Tel.06-32794363
2e secretaris   louis.derijck@home.nl  
       
Els Heuts Broeklaan 105 5953 NA Reuver Tel.077-4742467
Coördinator bezorgdienst esheuts@home.nl  
       
Petra Jacobs St.Annastraat 7  5953  LR  Reuver Tel. 077 4751815
Ouderenadviseur boupejacobs@home.nl  
       
       
Betalingsmogelijkheden contributie:  
       
Automatische afschrijving d.m.v machtigingskaart.  
NL09RABO0143605968 t.n.v. Sociëteit v.Ouderen St.Jozef  Reuver-Offenbeek.
       
NB:    GRAAG BIJ VERHUIZING ADRESWIJZIGING DOORGEVEN
       

 

 

 

 

 

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN  (KBO/PCOB)

De KBO/PCOB afdeling Reuver-Offenbeek is aangesloten bij bovengenoemde bond afdeling Limburg, onderdeel van de landelijke Unie KBO/PCOB zijnde de grootste seniorenorganisatie van Nederland  met circa 250.000  leden.

KBO / PCOB  is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op  gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau te   behartigen . Tevens de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen. De leden dienen tenminste 50 jaar oud te zijn. Het bestuur van de Sociëteit voor ouderen St.Jozef Reuver-Offenbeek vormt tevens het bestuur van de KBO/PCOB afdeling Reuver-Offenbeek. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 18,00 per jaar en wordt geïnd via een af te geven machtiging aan onze afdeling. De leden ontvangen 10x per jaar het maand-blad KBO/PCOB met allerlei berichten en verhalen over ouderen in het algemeen. Verder kunnen zij o.a. profiteren van gratis juridisch advies, hulp bij belasting aangifte en een collectieve zorgverzekering. Informatie kan worden verkregen bij een van de bestuursleden van de Sociëteit voor Ouderen of rechtstreeks bij KBO .

Tel; 030-3400655.

U kunt ook de website van KBO/PCOB  bezoeken  voor algemene informatie of de adressen van plaatselijke afdelingen.

 Website: www.kbo-pcob.nl           of            www.kbolimburg.nl

Of volgen op Facebook:   facebook.com/kbo-pcob

 

Wekelijks terugkerende activiteiten

maandag

 

 

volksdansen

14.45 uur

“de Schakel”

damesgymnastiek

 

15.00 uur

“de Schakel”

dinsdag 

 

 

damesgymnastiek

09.00 uur

“de Schakel”

volksdansen

10.30 uur

“de Schakel”

handboogschieten  okt.-t/m mrt

 

14.00 uur 

“De Grensschutters”

woensdag 

 

 

damesgymnastiek

09.00 uur

“de Schakel”

country/line dance

18.15 uur

“de Schakel”

golfen                april-t/m sept

 

09.30 uur

“Golfodome”

donderdag

 

 

herengymnastiek

10.30 uur

“de Schakel”

country/line dance

14.00 uur

“de Schakel”

computercursus  okt.-t/m april

 

19.00 uur

 “Offenbeckerhof”

vrijdag

 

 

fitness  

09.30-10.30 uur 

“Active” Reuver

computercursus   okt.-t/m april

      19.00 uur  

“Offenbeckerhof”

biljarten

diverse dagen

‘t Heukske”