Bestuursleden SVO. J.Selen

 Offenbekerweg 1 5953 NC Reuver

Mailadres: j.a.p.selen@ziggo.nl

09W.Levels

Bosdaellaan 43  5953 BW   Reuver
Bestuurslid

Telefoon: 06-25182750T. Hillekens

Klaashofweg 4  5953 JH Reuver

Mailadres: ton.hil@hotmail.com
Penningmeester 

Telefoon: 077-4743890      06-28361336

 L. de Rijck

Kleilagerstraat 28  5953 NZ  Reuver

Mailadres:  louis.derijck@home.nl
 Secretaris  SVO

Telefoon: 06-22794363
Mailadres SVO Reuver-offenbeek

svoreuver-offenbeek@ziggo.nlEls Heuts

Broeklaan 105 5953 NA Reuver

Mailadres:  esheuts@home.nl
Coördinator bezorgdienst

Telefoon: 077-4742467      06-52811134P. Jacobs

St.Annastraat 7  5953 LR   Reuver

Mailadres: boubejacobs@home.nl
Ouderenadviseur

Telefoon: 077-4751815      06-86649772
Reizen & overige act.
L.Reinders

Vincent v Goghstraat  3  

Mailadres: lenie.reinders@home.nl
Ledenadministratie

Telefoon: 06-50865871T.Beijers

Wilhelminalaan 62    5953HB   Reuver

Mailadres : toosbeijers@hotmail.com
Bestuurslid

Telefoon: 06-45304901Herm Lemmen

Rijksweg  3   5953  AA    Reuver

Mailadres: lemmenherm030@gmail.com
Bestuurslid

Telefoon: 077-4744221   06-30111746Voorzitter 

 

Ouderenadviseur

Telefoon : 077-4742424      06-23542749


 

Wekelijks terugkerende activiteiten van Uw vereniging.

maandagvolksdansen

14.45 uur

“de Schakel”

damesgymnastiek

15.00 uur

“de Schakel”
dinsdagdamesgymnastiek

09.00 uur

“de Schakel”

volksdansen

10.30 uur

“de Schakel”
woensdagdamesgymnastiek

09.00 uur

“de Schakel”

country/line dance

18.15 uur

“de Schakel”

golfen april-t/m sept

09.30 uur

“Golfodome”
donderdagherengymnastiek

10.30 uur

“de Schakel”

country/line dance

14.00 uur

“de Schakel”

computercursus  okt.-t/m april

19.00 uur

“Offenbeckerhof”
vrijdagfitness

09.30-10.30 uur

“Active” Reuver

computercursus   okt.-t/m april

19.00 uur

“Offenbeckerhof”

biljarten

diverse dagen

‘t Heukske”


KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN  


De KBO afdeling Reuver-Offenbeek is aangesloten bij KBO Limburg.

KBO Limburg is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op  gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau te   behartigen .

Tevens de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als  individu en als groep te bevorderen.

De leden dienen tenminste 50 jaar oud te zijn.

Het bestuur van de Sociëteit voor ouderen St.Jozef Reuver-Offenbeek vormt tevens het bestuur van de KBO afdeling Reuver-Offenbeek.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 16,50 per jaar en wordt geïnd via een af te geven machtiging aan onze afdeling.

De leden ontvangen 10 x per jaar het maandblad “Ons Limburg” met algemene inhoud en 8 pagina’s met Limburgse berichten en verhalen over ouderen in het algemeen.

Verder kunnen zij o.a. profiteren van gratis juridisch advies, hulp bij belasting aangifte en een collectieve zorgverzekering.

Informatie kan worden verkregen bij een van de bestuursleden van de Sociëteit voor Ouderen of rechtstreeks bij KBO .

Tel; 0475-381740.

U kunt ook de website van KBO bezoeken  voor algemene  informatie of de adressen van plaatselijke afdelingen.


Website:   www.kbolimburg.nl

 

                                        Jaarkalender 2024
                                                       

                                                       Behoudens onvoorziene omstandigheden

                                             

                                                   januari

dinsdag       9                         bestuursvergadering                                 "de Schakel"             09.30 uur

dinsdag      23                       danssalon                                                "de Schakel"                    14-16 uur

dinsdag      30                       carnavalszitting                                     "de Schakel"                    19.00 uur           

                                                   februari

Maandag   5                        Bestuursvergadering Reuver-                    " de Schakel"            9.30 uur  

                              Beesel/ Belfeld/Swalmen

dinsdag      6                       bestuursvergadering                                      "de Schakel "           09.30 uur


dinsdag      27                    Danssalon                                                             "de Schakel"           14-16 uur

                                                       maart

dinsdag      5                          bestuursvergadering                                  "de Schakel"            09.30 uur

woensdag     6                      jaarvergadering                                              "de Schakel"           14.00 uur

woensdag   20                     St. Jozefviering                                                 "de Schakel"           14.00 uur

dinsdag        26                     danssalon                                                          "de Schakel"           14-16 uur

                                                april

woensdag      3                    Modeshow  Marcienne                                 "de Schakel              14.30 uur

dinsdag          9                     bestuursvergadering                                    "de Schakel"            09.30 uur

woensdag    10                    bezorgersmiddag                                           "de Schakel"           14.00 uur

woensdag   17                     themamiddag                                                   "de Schakel"          14.00 uur

dinsdag        23                     danssalon                                                           "de Schakel"          14-16 uur

                                                         Mei

dinsdag         7                      bestuursvergadering                                      "de Schakel"          09.30 uur

woensdag   22                     voorjaarsreis/ bedevaart      Nader te bepalen  

dinsdag        28                       Danssalon                                                         " de Schakel"         14-16 uur

 

                                               juni

 

woensdag   5                     Jeu de boules                                                       "de Schakel"          13.00 uur

dinsdag       11               bestuursvergadering                                   "de Schakel"          09.30 uur

woensdag  19                               Beweegmiddag                                        "de Schakel"          14.00 uur

dinsdag       25                                       Danssalon                                                "de Schakel"         14-16 uur

          

                                                         juli

 

dinsdag     9                                   bestuursvergadering                            "de Schakel"           09.30 uur

woensdag 10                               zomerreis " nader te bepalen 

dinsdag   23                                 Danssalon                                                   "de Schakel"     14-16.00 uur

                                                     

                                                   augustus

                 

dinsdag              8                       bestuursvergadering                                "de Schakel"          09.30 uur

woensdag              14               brunch                                                             "de Schakel"        11.00 uur

dinsdag             27                    Danssalon                                                        "de Schakel"       14-16  uur


                                               September

 

woensdag     4                   Kermismiddag                         Zaal Ronckenstein                           14.30 uur

dinsdag 10                         bestuursvergadering                                        "de Schakel"           09.30 uur

woensdag   11                  najaarsreis                                nader te bepalen 

dinsdag             24             Danssalon                                                             "de Schakel"           14-16 uur

woensdag 25                     Jeu De boules                                                      "de Schakel"           13.30 uur


                                                                       Oktober
dinsdag 8                          bestuursvergadering                                         "de Schakel"          09.30 uur

woensdag       9               dag van de ouderen                                           "de Schakel"          14.00 uur

donderdag    10              Bestuursvergadering .Reuver'/

                                            /Beesel/Belfeld/Swalmen                                   Beesel                      09.30 uur

dinsdag         22               danssalon                                                               "de Schakel"          14-16 uur

woensdag 23                  ledenvergadering                                                "de Schakel"           14.00 uur


                                      November

Dinsdag          12           bestuursvergadering                                            "de Schakel"            09.30 uur

 woensdag       13         MarcienneKirchhoven              14.30 uur

woensdag      20           themamiddag                                                         "de Schakel"           14.00 uur

dinsdag             26         danssalon                                                                 "de Schakel"           14-16 uur


    

                                         December                                         

dinsdag   9                         bestuursvergadering                                        "de Schakel"           09.30 uur

dinsdag 10                         kerstviering                                                          "de Schakel"           14.00 uur

woensdag     11                kerstviering                                                           "de Schakel"          14.00 uur

dinsdag                  17        danssalon                                                              "de Schakel"          14-16 uur