Bezorgersmiddag 3 april 2019

De jaarlijkse bijeenkomst met de bezorgers van onze rondzendbrieven en bezorgers van de nestor (KBO) vond ook dit jaar weer plaats in de Schakel.

Voorzitter Sjaak Selen verwelkomt alle aanwezigen. Hij benadrukt hoe belangrijk deze groep vrijwilligers is en spreekt zijn dank uit voor het vele werk dat deze personen doen ter ondersteuning van het bestuur. 

Dit jaar waren er 2 personen die 10 jaar en 3 personen die zich reeds 20 jaar hebben ingezet voor de vereniging. Bijzondere aandacht werd besteed aan dhr. Claessen, die al 25 jaar post heeft bezorgd - zonder lidmaatschap - en per dit jaar, samen met zijn echtgenote, toch nog lid van SVO is geworden.

Helaas zijn er ook enkele bezorgers die, vanwege lichamelijke ongemakken, hebben moeten besluiten om te stoppen.

Deze personen kregen als dank, namens de hele vereniging, een bloemstukje overhandigd door onze voorzitter. 

Onder het genot van koffie/thee, lekkere vlaai en naderhand een drankje hebben wij (bezorgers en bestuur) een paar gezellige uurtjes met elkaar doorgebracht.