Jaarvergadering 2017

Dd 15-03-2017 werd de jaarvergadering gehouden. Er waren circa 125 personen aanwezig welke allen hartelijk welkom werden geheten door de voorzitter. Hierna werden het wel en wee van onze vereniging gepresenteerd door o.a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.Ons aftredend bestuurslid Mia Blomen was door ziekte verhinderd zodat een afscheidsbloemetje op een ander moment werd uitgereikt. Als vervangster van Mia werd met algemene stemmenn in het bestuur gekozen Petra Jacobs woonachtig in Offenbeek. In de pauze was er weer de bekende koffie/thee met een versnapering welke iedereen zich goed liet smaken. Na deze pauze konden wij nog genieten van prachtige muziek door "De Keverberger Muzikanten". Om circa 17.00 uur werd de middag afgesloten na de traditionele toegift van het orkest en een afscheids woord door de voorzitter. Wij danken wederom iedereen voor de getoonde belangstelling.