Themamiddag 10 april 2019

“Langer thuis wonen” 

Ongeveer 140 leden vonden bovengenoemd thema de moeite waard om deze woensdagmiddag naar de Schakel te komen. De zaal was dan ook goed gevuld. Na de opening en een welkomst- woord door de voorzitter, zal Petra Jacobs deze middag verder begeleiden.

Allereerst geeft zij het woord aan mevrouw Wilmie Bot van de Voorlichtings- en Adviescommissie Wonen (VAC) Venlo. De VAC streeft er onder andere naar mensen bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om ervoor te zorgen dat men langer in de eigen leefomgeving kan blijven wonen. Ter oriëntatie is er een toets-lijst uitgedeeld. 

Daarna stellen Simone Thijssen en Maartje Heiligers zich voor. Zij zijn WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) consulenten. Zij geven uitleg over de mogeliikheden vanuit de gemeente.

 Wanneer huishoudelijke hulp of een of meerdere hulpmiddelen worden  toegekend, is er een vaste eigen bijdrage per 4 weken (Sinds 1 januari 2019 is de inkomens- of vermogenstoets vervallen). 

Jolanda Fleuren, leefbaarheidsmedewerkster van Woongoed 2000, besluit deze middag.

Zij belicht de mogelijkheid en de noodzaak van inschrijving via de website Thuis in Limburg. De duur van deze inschrijving is namelijk leidraad bij de aanwijzing van een woning. Inschrijving dient jaarlijks te worden verlengd!     In Panningen kan men een woning (Huis van Morgen) bekijken. Dit huis is op alle fronten aangepast op langer zelfstandig wonen. Binnenlopen kan op donderdag van 14 tot 16 uur. Groepen (max. 8 personen) dienen vooraf een afspraak te maken. Tijdens de pauze was er tijd voor een kopje koffie/ thee met lekkere koek en werden onderling ervaringen uitgewisseld. 

Het was een heel goed opgezette en duidelijke presentatie. De voorzitter sluit af met een dankwoord aan iedereen die heeft meegewerkt om deze middag te doen slagen en natuurlijk ook aan alle leden voor hun komst.