Kerstviering 2018

Op woensdag 19 december waren circa 320 personen bij elkaar gekomen voor onze kerstviering. De viering werd geopend door onze voorzitter Sjaak Selen welke iedereen welkom heette en een fijne middag toewenste. Helaas moest hijzelf hierna de middag verlaten i.v.m. ziekte van zijn echtgenote. Wegens ziekte van de dirigent van Zanglust Vitaal werd het programma enigszins omgegooid en werd begonnen met onze gasten De Oldtimers uit Venlo. Deze brachten een mix van kerstliederen en dialectliedjes waarbij de muziek al dan niet was voorzien van alternatieve teksten. Hierna was het de beurt aan pastoor Cesar welke in zijn toespraak de kerstgedachte nog eens naar voren bracht. Na een korte pauze konden de aanwezigen genieten van kerstbrood en koffie/thee geserveerd door medewerkers van de Schakel en enkele vrijwilligers van onze vereniging. De middag werd voortgezet door "De Oldtimers" met wederom voortreffelijke muziek welke gezien het applaus uit de zaal werd gewaardeerd door de aanwezigen. Uiteraard kwamen zij niet weg zonder een toegift te hebben laten horen.Wij danken deze zanggroep voor de mooie muziek en de wijze waarop zij met hun muziek en grappen de zaal aan het denken hebben gezet en in kerststemming gebracht. Na een toespraak door onze wethouder Bram Jacobs waarbij deze nogmaals de noodzaak van samen doen en samenwerking tussen verenigingen en gemeente naar voren bracht werd de middag vervolgt door Zanglust Vitaal met als vervangende dirigent dhr. Janssen. Het koor zong onder zijn bezielende leiding een viertal kerstliederen welke met applaus vanuit de zaal werden beloond. Ook zij kwamen niet weg zonder een toegift te laten horen. Zij besloten de middag met het gevoelige en sfeervolle lied "Stille Nacht". Het officiële deel van de middag werd afgesloten met het slotwoord uitgesproken door onze vicevoorzitter Ton Jacobs, waarna de bezoekers nog een broodmaaltijd kregen aangeboden.

 Wij kunnen terugzien op een mooie,gezellige en sfeervolle middag. Wij danken iedereen  die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze middag en wensen iedereen  fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar.